1.  Статут закладу освіти

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти,та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Територія обслуговування не передбачена відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

7. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Інформація, щодо фактичної кількості здобувачів освіти станом на 01.01.2024 р. : дошкільний підрозділ – 59 вихованців, початкова школа – 14 учнів.

8. Мова освітнього процесу

У закладі освіти визначена державна (українська) мова документообігу, навчання і виховання дітей.  

9. Наявність вакантних посад

Станом на 01.01. 2023 р. в закладі наявні вакантні посади медичної сестри з дієтичного харчування, шеф-кухаря, медичної сестри та медичної сестри з фізіотерапії.

10. Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти

Реалізація основних освітніх завдань вимагає сучасного рівня матеріально-технічного забезпечення навчального закладу. Протягом останнього року значно покращилась матеріально-технічна база закладу освіти завдяки коштам, які виділені міським бюджетом та цільовими коштами державної субвенції.

11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання, відповідно до чинного законодавства  у закладі освіти – не передбачено.

12. Результати моніторингу якості освіти

13. Річний звіт про діяльність закладу

14. Правила прийому до закладу освіти

15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Створюються умови доступності для дітей з особливими освітніми потребами відповідно чинного законодавства.

16. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила поведінки у закладі освіти розміщено у Статуті та Положенні про академічну доброчесність

17. План заходів, спямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі

18. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі 

19. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу

http://osvita.ua/school/71056/?fbclid=IwAR0c4TgeIWDZW8OBhUIQ-W-1YxLyRnSuFJGKSNu6OyxYbJ7LGQvU6VVWLa0

20. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Здобувачі освіти Комунальної установи Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру №1 Сумської міської ради  отримують освітні послуги за рахунок засновника (безоплатно) та інших джерел не заборонених законодавством.

21. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Заклад освіти надає додаткові освітні послуги на безоплатній основі та порядку, визначеного законодавством.

22. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства

23. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

24. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

У 2023 році заклад освіти не отримував кошти з інших джерел.

25. Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

У 2023 році заклад освіти не отримував кошти з інших джерел.