Пріоритетні напрямки роботи

Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру №1 Сумської міської ради

  • Формування культури здоров’я особистості, санітарно-гігієничних навичок
  • Розвиток комунікативних здібностей дітей та  набуття практичних навичок соціально-морального досвіду суспільного життя
  • Створення оптимальних умов для загального розвитку дітей
  • Підготовка дитини до навчання у школі
  • Корекційно-розвивальна спрямованість усіх видів роботи з дітьми

Основні завдання Сумського БНРЦ №1 СМР:

  1. Здійснення ранньої соціальної адаптації дітей з особливими потребами.

2. Урахування в навчанні індивідуальних можливостей дитини.

3. Залучення батьків та інших членів сім’ї дитини до участі у виховному процесі.

4. Трансформація закладу  спеціальної освіти, як складова оволодіння педагогами сучасними  сервісами  для дистанційного навчання дітей  з особливими освітніми потребами.