В народі кажуть: “Людина коваль свого щастя, а отже коваль свого здоров’я”. Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно турбує питання, як допомогти малюкам бути здоровими, сильними, витривалими, адже, на жаль, рівень дитячої захворюваності в нашій країні дедалі зростає.

Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб сформувати у малечі свідоме ставлення до власного здоров’я, активно впроваджувати здоров’язберігаючі технології.  З огляду на це, одним із пріоритетних напрямків роботи Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру№1 Сумської міської ради є збереження і зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дітей, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

Зважаючи на це, колектив закладу поставив перед собою ряд важливих завдань:

 • створення сприятливих умов для рухово-оздоровчого простору;
 • впровадження і використання в процесі фізичного розвитку дитини інноваційних технологій сучасності;
 • організація фізкультурно-оздоровчої роботи на основі здоров’язбережувальних технологій.

Спеціалісти з фізичного виховання приділяють  основну увагу організації фізичного виховання в  закладі, де  передбачено правильну побудову та активізацію рухового режиму, надання йому оздоровчого спрямування і своєчасну лікувально-профілактичну роботу. Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату на заняттях з адаптивного фізичного виховання використовуємо  оптимальне поєднання педагогічних і медичних аспектів фізичного розвитку, яке реалізується у єдності фізичного виховання і лікувальної фізкультури.

Щоденно використовуються здоров`язбережувальні технології у корекційно-реабілітаційній роботі  з дітьми з особливими потребами.  Для досягнення найкращого ефекту фахівці застосовують елементи методики Ю.Коржа «Богатир», елементи реабілітаційної терапії Бобатів, Катерини Семенової, елементи кондуктивної педагогіки за методикою А. Петтьо.

  Методика Петьо (кондуктивна педагогіка) – базується переважно на освітній моделі втручання та об’єднує педагогічні та реабілітаційні цілі в одній програмі. Концепція спрямована на допомогу дітям з руховими порушеннями в набутті «ортофункції», що визначається як здатність брати участь і функціонувати у суспільстві, незважаючи на свою неповносправність.

У кімнаті сенсорно-моторної інтеграції використовуємо сучасне релаксаційне обладнання: світильник «Зоряне небо», «Світлова гармата». Використання даного обладнання стимулює ослаблені сенсорні функції у дітей (зору, тактильних відчуттів).

Спеліотерапія (соляна лампа) корисна для дитячого організму своїми хімічними властивостями. Повітря стає чистим, а мікроклімат – комфортабельним. Кристалічна решітка кухонної солі, завдяки своїм унікальним можливостям, нейтралізує електромагнітне випромінювання. Особливий відтінок світла, утвореного при ламанні через товщу кам’яної солі, робить благотворний вплив на психіку та самочуття дитини.

Спеціальні корекційні заняття спрямовуються на корекцію порушень розвитку дитини, а саме: ЛФК – корекція фізичного розвитку, ритміка – координації, довільності рухів та інше, корекції вад мовлення та розвитку мовлення. Заняття з ЛФК проводчться гркпами та індивідуально інструктором ЛФК за спеціально розробленими програмами, індивідуальними комплексами.

Спеціалісти з фізичного виховання приділяють основну увагу організації фізичного виховання в закладі, де передбачено правильну побудову та активізацію рухового режиму, надання йому оздоровчого спрямування, дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасну лікувально-профілактичну роботу.

Активно впроваджуються наступні здоров’язберігаючі технології:

1.Рухливі і спортивні ігри

2. Релаксація

3. Пальчикова гімнастика

4. Гімнастика для очей

5. Дихальна гімнастика

6. Гімнастика пробудження.

7. Загартувальні процедури.

8. Массаж, самомассаж.

Також проводиться профілактична робота по формуванню зорового способу життя у вигляді корекційно-розвивальних занять, казкотерапії, ігротерапії, пісочної терапії.

Окремої уваги заслуговує імаготерепія, як засіб корекційно-реабілітаційної роботи. яка сприяє збагаченню та зміцненню емоційних ресурсів та комунікативних можливостей дітей, покращенню маніпуляційної діяльності рук, нормалізації тонуса м’язів, сенсорній стимуляціії та розвиткові уяви та сприйняття.

Для втілення в життя поставлених завдань, колективом закладу проведена значна робота по зміцненню і оновленню здоров’язберігаючого простору, який включає в себе:

 • спортивний зал з раціонально підібраним фізкультурним та спортивно-ігровим обладнанням
 •  фізкультурні куточки;
 • куточки здоров’я, масажери та ін.

   Широко використовується нетрадиційне фізкультурне обладнання:

 • тунель для прокочування м’яча та різноманітних підлізань;
 • різнокольорові сліди;
 • художні доріжки;
 • жорсткі килимки;
 •  природний матеріал для виконання загальнорозвиваючих вправ, що стимулює біологічно активні точки;
 • яскраво оформлені предмети та інвентар для виконання загальнорозвиваючих вправ та ін.

Кожна дитина на заняттях знаходить фізичне і моральне задоволення, отримує заряд енергії та бадьорості, а також “море”позитивних емоцій.

.