Закінчилася атестація педагогічних працівників закладу освіти у 2023 році. 4 квітня
2023 року відбулося засідання атестаційної комісії ІІ рівня  управління освіти і науки
Сумської міської ради. Атестаційна комісія, до складу якої входять начальник, заступники,
спеціалісти управління освіти і науки, консультанти Центру професійного розвитку
педагогічних працівників Сумської міської ради та керівники закладів освіти працювала з
дотриманням основних принципів атестації: гуманного та доброзичливого ставлення до
педагогічних працівників, повноти, об’єктивності та системності оцінювання їх діяльності.
Атестаційною комісією ІІ рівня проатестовано 3 педагоги Центру на присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»- 1 педагог, 2 особи на
підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

До уваги педагогів!